Nytt år, ny styrelse

Årsmötet för Agapes Vänner har nu hållits – digitalt.

Styrelsen har fått ansvarsfrihet för det gångna året, verksamhets- och revisionsberättelse har godkänts. Likaså en verksamhetsplan för det kommande året. Medlemsavgifterna för det kommande året är oförändrade.
I styrelsen för Agapes Vänner finns nu Maria Ohlsson, Börje Samuelsson, Jan sinclair, Anna-Tora Huss, Gertrud Malmborg, Mohammad Jawshani, Ingvar Humlen och Agneta Riddar.

Agapes Vänner Uddevalla Munkedal Tanum är en ideell förening. Det betyder att vi är en grupp av människor som förenas av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion.

Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asylprocessen, boende, hälsa, skola, mående, arbete och framtid i “våra” kommuner.