Vi behövs!

Vi som är, eller har varit engagerade kring de ensamkommande ungdomarna, vi behövs fortfarande!

Vi bildade ju Agapes Vänner Uddevalla Munkedal Tanum för två år sen. Vi har kunnat hjälpa till på många sätt och många har det gått bra för:

En del av ungdomarna utbildar sig inom vård och omsorg, ett område där det ju verkligen behövs fler händer. En av ”våra” killar tog studenten i våras, har körkort och bil. Har varit timanställd och vikarie i Uddevalla sen 2018. Men eftersom Uddevalla kommun inte erbjuder vidareanställning, har han tackat ja till fast jobb i Vänersborg. Hans kompis fick jobb i Göteborg. En annan kille är utbildad finsnickare från Uddevalla gymnasieskola, med körkort och bil. Han fick en provanställning i somras på ett lokalt företag, som sen blev en tillsvidareanställning.

Den nya gymnasielagen ger rätt att avsluta pågående studier – men sen måste det till ett fast jobb inom 6 månader för att undvika att utvisas. En oerhört tuff utmaning, speciellt nu i Coronatid.

Så ditt stöd behövs fortfarande och är värdefullt. Som medlem, både genom din medlemsavgift och som stöd. Tidigare statliga medel till verksamheter kommer att fasas ut och civilsamhällets stöd kommer fortsatt behövas.

För att hitta möjliga arbeten och praktikplatser kan dina kontakter i samhället vara värdefulla.

En kontaktperson för varje asylperson skulle vi önska. Någon att prata med, öva svenska med, få hjälp att integrera i samhället.

Att övningsköra, en nog så viktig hjälp. Det är så mycket lättare att få jobb med ett körkort i fickan!

Du som inte redan är det – Bli medlem! Swisha 123 669 52 41 / Bg 5239-7932

Enskild 100:-, Förening 200:-, Ungdom 20:-

Mer info:

Projektet REDO inom ideella Arbetskraftsförmedlingen:

https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/

https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/hur-du-kan-bidra/

Uppdrag Arbete

https://www.facebook.com/UppdragArbete

Här kan även du som privatperson vara med och skapa arbete!

Vi har Göteborg som bas men är det administrativa paraply som på olika platser i landet kan lägga ihop flera uppdrag i EN anställning.

På så sätt uppfylls Migrationsverkets krav och jobben ger möjlighet till uppehållstillstånd.

https://socialpolitik.com/…/amnesti-ar-vettigast…/

Artikel om asyllotteriet, som gjort Khalil till stolt skattebetalare. Medan A /M /S /T /J /H drog nitlotter.

Så hör gärna av dig till:

Maria Ohlsson

Telefon: 08-6989265  Mobil: 0733-553556

Mail: maria.ohlsson@rb.se

Kallelse till Årsmöte!

Agapes Vänner Uddevalla Munkedal Tanum är en ideell förening. Vi är en grupp människor förenade av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion.

Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asyl, boende, hälsa, skola, mående, arbete och framtid i “våra” kommuner.

En förening ska ha ett årsmöte en gång om året. Har vi skött oss och gjort vad vi lovat? Både när det gäller pengar och verksamhet. Hur vill vi jobba vidare?

Personer ska väljas till styrelsearbetet.

Rösta får alla medlemmar som betalt årsavgiften göra.

Torsdagen 13 april 2021 kl 18, via Internet (zoom)

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.  Fastställande av röstlängd för mötet.

3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.

7.  Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.  Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt tre suppleanter för ett år.

13.Val av två revisorer samt 1 suppleant.

14. Val av valberedning

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15. Övriga frågor.