Gymnasielagen

DEN NYA GYMNASIELAGEN FÅR ANVÄNDAS.

I två domar från Migrationsöverdomstolen den 25.9.2018 slås fast att den s.k. gymnasielagen får tillämpas

Lagen innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier och trädde i kraft den 1 juli 2018. Detta ger en möjlighet för ca. 9 000 unga att få stanna i Sverige och studera.

Det är fråga om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT. Det är bara om personen efter avslutade studier lyckas få ett arbete inom 6 månader som permanent uppehållstillstånd kan beviljas.

Har någon ännu inte sökt – gör det omgående. Behöver du hjälp, kontakta någon hos Agapes Vänner!