Om oss

En stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Målsättning att bo kvar i hemkommunen, Uddevalla, Munkedal, Tanum. Stöd under asylprocessen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller asylprocessen,  boende, hälsa, skola och mående i kommunerna Uddevalla, Munkedal och Tanum.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skaffa gruppboenden, frivilliga volontärhem för flyktingar, stödja enskilda individer  vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska lokalsamhället i våra kommuner.

Vi vill vara en demokratisk kraft och verka för ett varmt och solidariskt samhälle och driva opinion för detta. Föreningen vill vara ett nätverk och ett samverkansorgan och samarbetar med ideella föreningar och organisationer som verkar för denna förenings ändamål.