Mycket Mera Media

Ett produktionsbolag för innehåll och form, för reklam, information och marknadsföring. Våra verktyg är web-tv, film, foto, nyhetsbrev, story-telling, grafisk form, logotyper, multimedia, trycksaker…

Med en medveten kommunikationsstrategi kan många av de satsningar som görs användas på olika sätt och i olika sammanhang

mmmedia har verktygen för att ge mycket mer av mediesatsningen