Kontakta oss

Vill du hjälpa till? Med boende, läxläsning, vuxenstöd, att skjutsa, ekonomiskt bistånd mm. Hör av dig till någon av oss:

Ingvar Humlén, ordf: ingvar.humlen@svenskakyrkan.se

Agneta Riddar, sekr: agneta@mmmedia.se

Ingrid Karlsson, kassör: hedeingrid@gmail.com

Maria Wallin, representant Munkedal: mariawallin777@gmail.com

Jan Sinclait, representant Tanum: jan.sinclair@gmail.com