Kontakta oss

Vill du hjälpa till? Med boende, läxläsning, vuxenstöd, att skjutsa, ekonomiskt bistånd mm. Hör av dig till någon av oss:

Ingvar Humlén, ordf: ingvar.humlen@telia.com

Agneta Riddar, sekr: agneta@mmmedia.se

Maria Ohlsson, kassör: mariaohlsson72@gmail.com

Maria Wallin, representant Munkedal: mariawallin777@gmail.com

Jan Sinclair, representant Tanum: jan.sinclair@gmail.com

AnnaTora Huss: annatora.huss@rb.se

Ingrid Karlsson: hedeingrid@gmail.com

Monica Persson Horchani: monica.persson@svenskakyrkan.se