Stödgrupp Ljungskile

I Ljungskile har vi sedan 1/12, tack vare kommunen och folkhögskolan, öppnat upp 10 sängplatser på Lillgården (tidigare stödboende) för killar med anknytning till Ljungskile.

Runt boendet har vi en stödgrupp av vuxna som turas om att titta till killarna en gång om dagen och ger dem praktiskt och psykosocialt stöd.

 

Vill du hjälpa till? Tankar eller frågor?

Annatora.huss@gmail.com

Tel 0733377572