Stödgrupp Munkedal

Agapes vänner i Munkedal består av volontärer och tidigare gode män som länge funnits med i asylprocessen runt de unga, samt ungdomarna själva.

Men vi blir gärna fler!
Inte just för att göra så mycket, utan mera finnas i ett nätverk av positiva krafter, som kan komma med idéer och kontakter inför konkreta insatser, och som kan tänka sig att skänka en slant när det akut kniper för någon.
I Dingle har Migrationsverket fortfarande kvar ett antal lägenheter, till skillnad från andra platser. Det gör att de flesta unga har ett boende, får en slant till sitt uppehälle och kan gå kvar i sin skola som för många är Kunskapens hus i Dingle. Livet har alltså trots allt en kontinuitet och hänger samman.
Men även i Dingle finns oron för den obarmhärtiga asylprocessen, där så många blir misstänkliggjorda och får avslag efter avslag. De mår helt enkelt inte så bra. Agapes vänner har därför t ex fortsatt att boka Idrottshallen så att de kan spela volleyboll och sparka fotboll, som förr när de bodde i kommunens regi.
Agape söker också medel tillsammans med andra aktörer för att försöka skapa flera vettiga aktiviteter.
Agape kliver dessutom in och hjälper till med juridiken för de som nu alla hunnit fylla 18 – eller skrivits upp i ålder av Migrationsverket; rätt eller fel blir de bemötta som vuxna och förlorar sin gode man.
En del har också fallit ur Migrationsverkets ansvar. De har fått avslag och domen har hunnit vinna laga kraft, men vi har lämnat in s k verkställighetshinder för utvisning p g a uppenbara missar i utredningarna eller nya omständigheter. Trots att asylprocessen alltså fortfarande pågår, har de redan hunnit förlora både sängplats och uppehälle. Då går Agape in och försöker ordna rum och matpengar.
Behovet av boende kommer att bli större! Så tveka inte, om du har ett rum över någonstans!
Bli fr fr allt medlem och stöd Agapes insatser med din årsavgift på blott 100 kr!
Kokntaktpersoner i Agapes vänner Munkedal
Maria Wallin, 070-207 22 22
Monica Rosqvist, 070-554 06 51