Stödgrupp Tanum

Agapes vänner i Tanum samarbetar med Svenskakyrkan Tanums pastorat för att stötta de ensamkommande ungdomar som kom hit runt 2014-15 och har stannat kvar.

De är alla vuxna nu men behöver fortsatt stöd med tex hjälp i skolarbete och hjälp att söka arbete. De flesta har tillfälliga uppehållstillstånd som endast kan bli permanent om de hittar arbete som varar längre än 2 år. De är i en väldigt utsatt situation, och behöver fortsatt vårt stöd.

Om Du skulle vilja hjälpa till så hör av dig till Christer Lockner eller Anna Salén

christer.lockner@svenskakyrkan.se

anna.salen@svenskakyrkan.se