Stödgrupp Tanum

Agapes vänner lokalt Tanum stödjer Svenska kyrkan och Futura skolan i Tanum och alla andra i deras arbete hjälpa ensamkommande som fyllt 18 år och är under asylprövning.

De ensamkommande ungdomarna som fyllt 18 år och är under asylprövning skall inte behöva lämna sin skola. De har bott i Tanum i över 2 år och har alla sina sociala kontakter i Tanums kommun.

Kommunens anställda och många andra har arbetat och lärt känna dessa ungdomar. Vi i Tanum har investerat i dessa ungdomar.

  • Nu, skall de inte tvingas att flytta,
  • nu, när de har kommit långt i sin integration och är på väg in i olika yrken,
  • nu, när det offentliga inte klarar situationen måste vi alla hjälpas åt.

Föreningen Agapes vänner i Uddevalla, Munkedal och Tanum inbjuder dig till att vara med och stödja den lokala gruppen i Tanum.

Vill du vara med i Agape skicka ett mail till    agape.tanum@gmail.com

eller till                                                       anna.salen@svenskakyrkan.se