Stödgrupp Uddevalla

I Uddevalla bor ett antal ensamkommande i lägenheter hyrda av Migrationsverket, några på Äsperöds HVB-hem, samt några hos värdfamiljer.

Förhandlingar pågår mellan Uddevalla kommun, Uddevallahem och Uddevalla pastorat om att öppna en flygel på Äsperöd för ett antal pojkar, som idag finns bl a på Restad gård.

Runt alla dessa boende-former behövs stödgrupper av vuxna som kan turas om att titta till pojkarna regelbundet och ge dem praktiskt och psykosocialt stöd.

Vill du hjälpa till? Kan du öppna ditt hem? Tankar eller frågor?

vicky.pettersson@svenskakyrkan.se

Tel: 070-023 60 40