Stödgrupp Uddevalla

I Uddevalla bor ett antal ensamkommande i lägenheter på Äsperöds Studenthem, samt några hos värdfamiljer.

Runt alla dessa boende-former behövs stödgrupper av vuxna som kan turas om att titta till pojkarna regelbundet och ge dem praktiskt och psykosocialt stöd.

Vill du hjälpa till? Kan du öppna ditt hem? Tankar eller frågor?

vicky.pettersson@svenskakyrkan.se Tel: 070-023 60 40

Vad händer efter TUT-besked?

Hade du pengar kvar på ICA-kortet, när Migrationsverket spärrade det? Migrationsverket spärrar kortet efter tredje avslaget och när man har fått inhibition av Nya gymnasielage

Då ska du skriva på en fullmakt som du ger till en person som kan få pengarna skickade till sig. Din underskrift ska ”bevittnas” av en person, det betyder att en annan människa också ska skriva under fullmakten.

Sök ”farr fullmakt” på internet så finns där en fullmakt du kan skriva ut.

Har du fått TUT enligt nya gymnasielagen?

Samma dag som du fått besked om tut skall du göra två saker.

Ansök om uppehållstillstånds kort

Det första du ska göra är att söka tid för att fotograferas och lämna fingeravtryck. Detta bokar du på Migrationsverkets hemsida. Läs i beslutet från migrationsverket, där står vad du skall göra.

Det dyker upp tider lite då och då så man kan kolla med jämna mellanrum.

När du fotograferas så får du besked om ungefär hur lång tid det tar och var du ska hämta ut ditt färdiga kort.

Sen ska du ansöka om att få ett personnummer. Det gör du på Skatteverket. I Uddevalla finns Skatteverket på Lilla Norrgatan 1 och har öppet månd – fred kl 10-16.

När man fått personnummer ansöker man om id-kort även detta på Skatteverket.  Detta kostar 400 kr som skall betalas i förskott.

Id-kortet behövs bl a för att kunna öppna ett konto så du kan få pengar från socialen.

Kontakta socialen

Socialkontoret vill att man ringer under telefontid och bokar ett besök, på telefonnummer 0522-696700. Telefontid: 8.30-9.30 alla vardagar.

Säg att du vill prata med mottagsgruppen, gymnasielagen, när det gäller de som fått TUT.

Skicka också ett mail till kommunen@uddevalla.se. Skriv: Härmed anmäler jag att jag har fått TUT enligt Gymnasielagen och ditt namn, adress och ev telefonnummer.

Det är viktigt att meddela sig till socialen så att de vet om att du vill ha hjälp.

Till första besöket på Socialkontoret ska du ta med hyreskontrakt om du inte bor i Migrationsverkets boende. Troligen kommer varje ärende bedömas separat när det gäller rätt till pengar för hyra.

Socialkontoret kommer inte kunna ge någon en bostad, så därför måste alla behålla sin bostad, även de som bor på Migrationsverkets boenden.

När du går till besöket på socialkontoret, ta med dig pappret med inhibition av gymnasielagen. Har du inte fått det kan du begära att få det från Migrationsverket.

Ta också med pappret där det står när pengar slutade komma från migrationsverket.

Beställ tid omedelbart. Socialkontoret betalar inte ut pengar i efterskott, vad vi vet. Man får pengar från den dag man har besökt socialen.

Medan du väntar

I mellantiden kan du få pengar av hälsopolitiska rådet mot uppvisande av samma papper. Du behöver spara dina matkvitton och du får max 50 kr per dag. Från den dag migrationsverket har spärrat kortet tills den dag besöket hos socialen är bokat.

Hör av dig till maria.ohlsson@rb.se